Правец 8 » Soft BG » Бейсик - език на персоналните компютри

Обновление 14.01.2020

Бейсик - език на персоналните компютри

Download disk image.

Автор: ДИ "Техника" Държавна печатница "Георги Димитров" София -86 (внутри программ есть имена).

Этот диск от книги "Бейсик - език на персоналните компютри". Автори: Атанас Шишков, Татяна Бояджиева. Издател: Държавно издателство Техника. София 1986. Это 3 книга из комплекта 12 книг "Микрокомпютърна техника за всички".

Автор раздела: Garnizon

Зеркало сайта